Category: Здрав начин на живот

Исхрана

Исхрана: 4 трендови и новитети

Темата исхрана ја зголемува заинтересираноста на луѓето за најновите трендови во нутриционизмот. Со тоа се зголемува и обемот на истражувања во областа. Научниците, нутриционистите и професорите секојдневно се…

Бенефиции од конзумирањето на шејкови

Зачудувачки е фактот дека во светски рамки луѓето со прекумерна тежина имаат недостаток од клучни нутриенти, просто звучи парадоксално. Но, објаснувањето е едноставно, овој феномен се должи на…