Category: Здрава храна

Исхрана

Исхрана: 4 трендови и новитети

Темата исхрана ја зголемува заинтересираноста на луѓето за најновите трендови во нутриционизмот. Со тоа се зголемува и обемот на истражувања во областа. Научниците, нутриционистите и професорите секојдневно се…
Нутритивни влакна

Разговор со експерт на тема нутритивни влакна со Спец. Оливер Мајсторов

Специјалистот по санитарна хемија и вработен во Центарот за јавно здравје – Скопје го започнува разговорот на тема нутритивни влакна и нивна важност во исхраната со мислата: „Непроценлива…